KLIMATKOMPENSERING

Vi klimatkompenserar många av våra reklamprodukter till 100 % genom trädplantering

Vi har en stor utmaning framför oss – genom att välja produkter med klimatkompensering gör ni ett aktivt val att bidra på vägen mot ett hållbart samhälle – detta samtidigt som ni stärker er miljöprofil!

När vi och våra leverantörer tillverkar, trycker och transporterar produkter orsakas utsläpp av växthusgaser som bidrar till att klimatet på jorden förändras.

Växthusgaser = koldioxid, metan, lustgas, vattenånga

För samtliga produkter i katalogen givemore® har vi valt att i detalj beräkna utsläppen av växthusgaser. Detta för att vi skall kunna klimatkompensera för de växthusgaser vi orsakar samtidigt som du som kund skall kunna göra ett mer miljömedvetet val. Resultaten presenteras i enheten koldioxidekvivalenter (CO2e) och vi har försökt att på en rimlig nivå göra uppskattningar och beräkningar som ska ge ett så rättvisande resultat som möjligt.

CO2e = alla växthusgasutsläpp omräknade till koldioxid

Genom att välja givemore® vet du att den totala klimatpåverkan era giveaways orsakar klimatkompenseras till 100%. Klimatkompensering sker i projekt för återplantering av träd som är certifierade genom Plan Vivo. Förutom klimatnytta bidrar klimatkompensationen till mervärden i form av ökad biologisk mångfald och förbättrad inkomst för småbrukare.

Klimatkompensation = att kompensera för växthusgasutsläpp

Att räkna på växthusgasutsläpp är komplext och exakta värden är nästan omöjliga att få fram. Beroende på var råmaterialet är hämtat, hur transporterna har skett och vilken typ av energi som använts för att tillverka en produkt så kan man få väldigt varierande resultat för en och samma produkt. I våra beräkningar har påverkan beräknats från utvinning av råmaterial. Generella värden för olika material och processer har använts.

Vad innebär detta för mig som inköpare av profilreklam?
Samtliga produkter i givemore® katalogen är klimatkompenserade till 100 % genom trädplantering. Allt från råvara, produktion till transport till er adress någonstans i Sverige. Genom att välja givemore® framför andra leverantörer eller direktimportörer gör du och er organisation ett aktivt val för vårt klimat.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå