Beteckning OEM MLC

Är en beteckning på ett minneschip som är tillverkat under ett annat namn än originaltillverkarens.
Exempel på OEM MLC usbmärken kan vara Kingston, Sandisk, Spectec, PQI, A-data etc.
OEM MLC klarar de tester som originaltillverkare har ställt upp som krav för ett OEM MLC chip.
OEM MLC ship har 3 års garanti

USB-MINNEN, TILLVERKNINGSFAKTA

Originalminnen Garanti garanterar att alla leveranser är från välkända varumärken (MAJOR BRAND NAND Flash). Så som SAMSUNG, INTEL, HYNIX, TOSHIBA, MICRON. Våra kunder kan därför försäkra sig att produkterna från oss håller hög kvalitet, lång livslängd samt hög läs/skriv hastighet.

usb-minnen samsung toshiba intel

Originalminnen vs. OEM-minne?
Alla originalminnen har blivit kvalificerade av tillverkare som Samsung, Intel, Hynix, Toshiba och Micron. Deras standard krav på NAND originalminnen går igenom ett stresstest i fabriken där man kontrollerar: Inga dåliga sektorer på minnet, att minnet fungerar inom standard temperaturnormer samt normal strömåtgång. Därför skall all data lagrat på dessa minnen vara 100% korrekta och ha en mycket lång livslängd.

”OEM” eller ”black chip” menas minnen som inte uppfyller dessa standardkvav. Om minnet har för många korrupta sektioner, onormal ström åtgång eller onormal arbetstemperatur definieras detta minne som ett felaktigt minne också kallat ”black chip”.

Man kan demontera ett usb-minne och titta på lasermärkningen på minnes-chippet. Ovan kan du se att originalminnet är märkt med deras logo samt ett officiellt giltigt serienummer. OEM minnet är i sin tur märkt med ett serienummer men utan någon logo. Ibland har det en okänd logo.

Vad kännetecknar ett originalminne och ett OEM-mine?

usbminnen,minneskrets,intel,samsung

Vem tillhandahåller “Black chip”?
Några okända företag köper de dåliga minnena (branschen kallar dessa vid ett bättre namn – OEM minnen) från de stora tillverkarna. De återproducerar sedan minnet. Dessa företag kommer antagligen inte erbjuda garantier för OEM-minnet. Exempel, de använder program som nedgraderar ett minne från 2GB till 1GB för att gömma skadade sektorer. Ofta går det dock inte att filtrera bort de skadade sektionerna så att minnena passerar ett fil jämförelsetest. Detta betyder att man kan kopiera filer till minnet som sedan kan få läsproblem och filen kan förstöras helt.

Vad är felmarginlen för OEM-över tiden?
Felmarginalen ligger i många fall på 30% vid leverans och ytterligare 30% efter 3 – 4 månader av användning. Ökningen av dåliga sektorer beror på hur mycket man skriver och läser minnet. Minnet kan fortfarande användas men enskilda filer kan vara skadade.

Vi arbetar med The BSCI Code of Conduct på våra fabriker som tillverkar USB-minnen etc.

BSCI är inte en märkning i sig, utan en arbetsstandard företag emellan.

Vi jobbar med BSCI som standard  och det ska innebära en garanti för etiska arbetsförhållandena för arbetarna.

Vår fabrik är BSCI godkänd vilket är det starkaste skydd man kan ha idag.

Miljöhänsyn

Man koncentrerar sig på arbetsförhållanden, men uppförandekoden ”The BSCI Code of Conduct” innehåller vissa regler för vatten, luft och kemikalier.

Arbetsvillkor

  • Följer ILO:s kärnkonventioner och UN:s Global Compact.
  • Uppförandekoden måste spridas på arbetsplatsen för att informera arbetarna om deras rättigheter.
  • Det finns regler för arbetares säkerhet och hälsa.
  • Minimumlön tillämpas, men inte levnadslön.

Kontroll

Fabrikskontroller genomförs av ackrediterad tredje part (Social Accountability Accreditation Services, SAAS). Avvikelser som framkommer vid en fabrikskontroll ska åtgärdas och följs upp vid en återinspektion. Man söker att ständigt förbättra arbetsförhållandena.

Komponenterna köps in av tillverkare i SZ vanligtvis Samsung/Toshiba/Intel, allt beroende på vilken flash typ kunden efterfrågar Chip och controller kan alltid spåras bakåt.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå